ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760135
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010192
รหัส Obec 6 หลัก :
  760135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  koksoongkoksawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโคกสูง
ตำบล :
  ศรีบุญเรือง
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  042-109941
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีบุญเรือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ศรีบุญเรือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:44:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์


นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน