ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760139
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010219
รหัส Obec 6 หลัก :
  760139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannadee kururadbumroong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาดี
ตำบล :
  หันนางาม
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  042353578
โทรสาร :
  042353578
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม พ.ศ.2515
อีเมล์ :
  polpangkhwa@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หันนางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 19:28:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง


นายวิเชียร อดทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน