ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแท่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760146
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  760146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดแท่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kudtan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านกุดแท่น
ตำบล :
  กุดสะเทียน
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2514
อีเมล์ :
  kudtan2555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีบุญเรือง 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดสะเทียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:56:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดแท่น


นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแท่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน