ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังคูณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760147
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  760147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังคูณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wongkoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังคูณ
ตำบล :
  กุดสะเทียน
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีบุญเรือง8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดสะเทียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 13:28:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังคูณ


นายไพรรัตน์ วิลัยปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคูณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน