ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760150
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  760150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเสถียร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsathian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโนนเสถียร
ตำบล :
  กุดสะเทียน
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  042-950063
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7พ.ค.2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีบุญเรือง 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดสะเทียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเสถียร


นายสุภาพ เทศสนั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเสถียร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน