ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมอเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760160
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010168
รหัส Obec 6 หลัก :
  760160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมอเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Monue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านมอเหนือ
ตำบล :
  โนนม่วง
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  314138
โทรสาร :
  314138
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2500
อีเมล์ :
  monueschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:52:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมอเหนือ


นายฐานันดร แพงคำแหง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน