ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760168
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010176
รหัส Obec 6 หลัก :
  760168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  -
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านศรีภูทอง
ตำบล :
  โนนสะอาด
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  089-2740539
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  wikanda1985@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13:58:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทองผู้อำนวยการโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน