ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760195
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010195
รหัส Obec 6 หลัก :
  760195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหว้าวังทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaywawangthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านห้วยหว้า
ตำบล :
  ศรีบุญเรือง
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  0862189424
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2514
อีเมล์ :
  chanunya001011@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีบุญเรือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 09:42:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง


นายปัญญา วาชัยยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน