ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญทัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760238
รหัส Smis 8 หลัก :
  39020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  760238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุญทัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbanbuntan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสระแก้ว
ตำบล :
  บุญทัน
อำเภอ :
  สุวรรณคูหา
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39270
โทรศัพท์ :
  0819646173
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุญทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:34:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุญทัน


นายลิขิต ศรีอุดร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญทัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน