ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวขัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760261
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  760261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวขัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAWKUAW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหัวขัว
ตำบล :
  กุดดู่
อำเภอ :
  โนนสัง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39140
โทรศัพท์ :
  356314
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2487
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:29:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวขัว


นายวีรพจน์ โคตรนรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน