ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760264
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  760264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกใหญ่
ตำบล :
  โคกใหญ่
อำเภอ :
  โนนสัง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39140
โทรศัพท์ :
  370507
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 ตุลาคม 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนสัง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  59 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:15:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่


นายประภาส ลิโป้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน