ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760273
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  760273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดกวางสร้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kudkwuangsoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกุดกวางสร้อย
ตำบล :
  บ้านถิ่น
อำเภอ :
  โนนสัง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39140
โทรศัพท์ :
  370770
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2491
อีเมล์ :
  koodkwangsoi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนสัง 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย


นายวีระชาติ หารวาระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน