ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760296
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  760296
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWONGMONSAKHACHAIMONGKOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านชัยมงคล
ตำบล :
  โคกม่วง
อำเภอ :
  โนนสัง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39140
โทรศัพท์ :
  950044
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2548
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายฯโนนสัง3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  71 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 11:10:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน