ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดฉิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760300
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  760300
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดฉิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kudchim
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านกุดฉิม
ตำบล :
  บ้านค้อ
อำเภอ :
  โนนสัง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39140
โทรศัพท์ :
  370767
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ม.ค. 2482
อีเมล์ :
  wanlao2407@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:55:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดฉิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน