ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760328
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  760328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขามพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khampittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโนนคูณ
ตำบล :
  บ้านขาม
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  042-000234
โทรสาร :
  042000234
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31/03/ 2521
อีเมล์ :
  khampit@khampit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  115 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 16:01:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม


นายสำเนา เทียมดวงแข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน