ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760329
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  760329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองสวรรค์วิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongsawanwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกองแป่ม
ตำบล :
  หนองสวรรค์
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  042315915
โทรสาร :
  042315915
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/02/2529
อีเมล์ :
  nongsawan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบัวบาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2561 เวลา 09:20:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร


นายประวิทย์ บุญเต็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน