ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760330
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  760330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srinagarindra the Princess Mother School Nongbualamphu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านตำแย
ตำบล :
  โพธิ์ชัย
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  042378106
โทรสาร :
  042378106
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31/10/39
อีเมล์ :
  swnp57@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบัวบาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวลำภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  104 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:35:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู


นางวิมล ปานะถึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน