ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760332
รหัส Smis 8 หลัก :
  39022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  760332
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดดินจี่พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kuddinchipittayakom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาหนองทุ่ม
ตำบล :
  กุดดินจี่
อำเภอ :
  นากลาง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39350
โทรศัพท์ :
  042-357457
โทรสาร :
  042-357457
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/04/23
อีเมล์ :
  kuddinchipittayakomschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังแสนสุวรรณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหนองทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10:03:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม


นายกิตติภูมิ กำหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน