ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760334
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  760334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสังวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsangwittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านโนนสัง
ตำบล :
  โนนสัง
อำเภอ :
  โนนสัง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39140
โทรศัพท์ :
  375308 , 37512
โทรสาร :
  042375162
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  http://school.bed.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:28:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร


นายธารา พิลาแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน