ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760336
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  760336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดดู่พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kuddupittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านกุดดู่
ตำบล :
  กุดดู่
อำเภอ :
  โนนสัง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39140
โทรศัพท์ :
  356162 ,356163
โทรสาร :
  042356163
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  kdpschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนสัง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  140 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14:19:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม


นายบุญมา ภูเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน