ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760337
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  760337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองเรือพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nong Rua Pittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองเหมือดแอ่
ตำบล :
  หนองเรือ
อำเภอ :
  โนนสัง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39140
โทรศัพท์ :
  042422421
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/01/2542
อีเมล์ :
  nrpit2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบัวบาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  155 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13:44:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม


นายชาตรี วงเวียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน