ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760339
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  760339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ยางหล่อวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Yanglor Wittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหล่อพัฒนา
ตำบล :
  ยางหล่อ
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  042003259
โทรสาร :
  042003258
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 กุมภาพันธ์ 2524
อีเมล์ :
  yanglorwit19@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบัวบาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลยางหล่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 เมษายน 2561 เวลา 09:31:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร


นายกิตติชัย การโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน