ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760340
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  760340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุงแก้ววิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kungkaewwitthayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองกุงแก้ว
ตำบล :
  หนองกุงแก้ว
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  042315874
โทรสาร :
  042315874
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กุมภาพันธ์ 2537
อีเมล์ :
  kungkeawwitthayakarn@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังแสนสุวรรณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุงแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  107 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 19:01:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร


นายประเวชย์ ประวันรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน