ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนากอกวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760341
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  760341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นากอกวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakokwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนากอก
ตำบล :
  นากอก
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  042-003447
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  nakokwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบัวบาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:57:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนากอกวิทยาคาร


นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน