ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760342
รหัส Smis 8 หลัก :
  39012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  760342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดสะเทียนวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kudsatianwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกุดสะเทียน
ตำบล :
  กุดสะเทียน
อำเภอ :
  ศรีบุญเรือง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39180
โทรศัพท์ :
  042003041
โทรสาร :
  042003044
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2540
อีเมล์ :
  kudsatianwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบัวบาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดสะเทียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  145 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 20:39:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร


ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน