ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760344
รหัส Smis 8 หลัก :
  39022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  760344
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงมะไฟวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongmafaiwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดงมะไฟ
ตำบล :
  ดงมะไฟ
อำเภอ :
  สุวรรณคูหา
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39270
โทรศัพท์ :
  042-315876
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/01/2534
อีเมล์ :
  mafaiwit@mafaiwit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังแสนสุวรรณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดงมะไฟ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  140 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 12:28:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม


นายอดุลย์ สงวนศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน