ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760345
รหัส Smis 8 หลัก :
  39022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  760345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภูซางใหญ่วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phusangyaiwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านสระแก้ว
ตำบล :
  บุญทัน
อำเภอ :
  สุวรรณคูหา
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39270
โทรศัพท์ :
  042005622
โทรสาร :
  042005622
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2539
อีเมล์ :
  phusarngyai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุวรรณคูหา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบุญทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08:58:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม


นายเฉลิมพล ชนะพาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน