ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาแกวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760347
รหัส Smis 8 หลัก :
  39022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  760347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาแกวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nakaewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองสิม
ตำบล :
  นาแก
อำเภอ :
  นาวัง
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39170
โทรศัพท์ :
  042 - 951533
โทรสาร :
  042951533
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/03/2538
อีเมล์ :
  nakae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังแสนสุวรรณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11:09:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาแกวิทยา


นายจำเนียร มัตกิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน