ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050001
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  050001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanphomnimit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านพรหมนิมิต
ตำบล :
  โคกสี
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  0933204797
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/05/2515
อีเมล์ :
  Phromnimit1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:37:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต


นายวันชัย สุตรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน