ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050005
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  050005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuanoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองบัวน้อย
ตำบล :
  หนองตูม
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043283141
โทรสาร :
  043283141
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  nongbuanoi.340010115@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:20:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย


นางอัศรินทร์พร วงธิสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน