ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050006
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  050006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonglainongbuatong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองไหล
ตำบล :
  โคกสี
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043260447
โทรสาร :
  043-26044
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7/05/2483
อีเมล์ :
  nlt01kk1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 17:17:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง


นายทินกร ชาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน