ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050018
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  050018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongyapraektharae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองหญ้าแพรก
ตำบล :
  ดอนหัน
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40260
โทรศัพท์ :
  043450097
โทรสาร :
  043450097
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  Yapraek@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดอนหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:54:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่


นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน