ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050029
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  050029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbengniambengkrinoontahin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านท่าหิน
ตำบล :
  บึงเนียม
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  kratumbaen@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงเนียม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 06:32:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน


นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน