ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050032
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  050032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansongpuahongdua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านสงเปือย
ตำบล :
  บึงเนียม
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  0918644084
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงเนียม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ


นายสันติ ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน