ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050035
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  050035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแดงน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dangnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านแดงน้อย
ตำบล :
  บ้านทุ่ม
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043 472012
โทรสาร :
  043 472012
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  dangnoischool17@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:58:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแดงน้อย


นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน