ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050036
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  050036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandangyai (Ratkuruwittayakarn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแดงใหญ่
ตำบล :
  แดงใหญ่
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043255448
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/06/2481
อีเมล์ :
  bandangyaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แดงใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:28:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)


นายสนั่น ขันมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน