ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050042
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  050042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหลุบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongloub
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองหลุบ
ตำบล :
  แดงใหญ่
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043424007
โทรสาร :
  043424007
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  bnl2558@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แดงใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 16:44:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหลุบ


นายสมยศ ศรีกงพาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน