ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050052
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  050052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค้อท่อนน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhothonnoy School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านค้อ
ตำบล :
  บ้านค้อ
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  0887339966
โทรสาร :
  043452100
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กันยายน 2497
อีเมล์ :
  Khumpaitool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:20:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย


นายสนอง มหาวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน