ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050066
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  050066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่านางาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlaonangam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านเหล่านางาม
ตำบล :
  บ้านหว้า
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  0810608494
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  lnngschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่านางามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน