ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050070
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  050070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanPrakhuenongpoe wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านพระคือ
ตำบล :
  พระลับ
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043915049
โทรสาร :
  043915049
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  pk-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:06:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา


นายเจตพงศ์ กิตติพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน