ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050079
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  050079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banped Thabuengprachasongkhroan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเป็ด
ตำบล :
  บ้านเป็ด
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043345229
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2476
อีเมล์ :
  banped_09@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)


นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน