ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050088
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  050088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองตูมหนองงูเหลือม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NongtumNongnguluam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองงูเหลือม
ตำบล :
  หนองตูม
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043283105
โทรสาร :
  043283105
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/09/2458
อีเมล์ :
  ntl @ chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 21:03:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม


นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน