ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050106
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  050106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phiafannontun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านเพี้ยฟาน
ตำบล :
  สาวะถี
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043260333
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1มิ.ย.2484
อีเมล์ :
  patpat7579@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สาวะถี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:39:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น


นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน