ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050110
รหัส Smis 8 หลัก :
  40010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  050110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtahainongmeg
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านหนองตาไก้
ตำบล :
  สาวะถี
อำเภอ :
  เมืองขอนแก่น
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40000
โทรศัพท์ :
  043448378
โทรสาร :
  043448378
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สาวะถี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2557 เวลา 19:32:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก


นายพิสิฐ เทพไกรวัล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
0895703738