ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050228
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050068
รหัส Obec 6 หลัก :
  050228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกม่วงศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khok Muang Suksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโคกม่วง
ตำบล :
  ขัวเรียง
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-4346-4500
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  uripon2520@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขัวเรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:22:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา


นายฟากรี ทองดีบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกม่วงศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน