ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเอียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050229
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050069
รหัส Obec 6 หลัก :
  050229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งเอียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphonged
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านโป่งเอียด
ตำบล :
  ขัวเรียง
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-4329-9252
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขัวเรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 09:18:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งเอียด


นางสาวละคร เขียนชานาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเอียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน