ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050230
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050130
รหัส Obec 6 หลัก :
  050230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสุขสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suksomeboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสุขสมบูรณ์
ตำบล :
  หนองเสาเล้า
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0894433112
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มีนาคม 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเสาเล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:52:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์


นายทวีวัฒน์ เวชกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน