ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050231
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050131
รหัส Obec 6 หลัก :
  050231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโพงโพด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpongpod School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองโพงโพด
ตำบล :
  หนองเสาเล้า
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-4331-2204
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิ.ย. 2497
อีเมล์ :
  jom_p@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเสาเล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:54:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด


นายจอมพล ตุ่นเส็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพงโพด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน