ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050232
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050132
รหัส Obec 6 หลัก :
  050232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGSALA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองศาลา
ตำบล :
  หนองเสาเล้า
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-4321-0097
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พ.ย. 2495
อีเมล์ :
  nongsara_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเสาเล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองศาลา


นายประเสริฐ ไชยมิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศาลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน