ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040050233
รหัส Smis 8 หลัก :
  40050128
รหัส Obec 6 หลัก :
  050233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเสาเล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsaolao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองเสาเล้า
ตำบล :
  หนองเสาเล้า
อำเภอ :
  ชุมแพ
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40130
โทรศัพท์ :
  0-43041081
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 สิงหาคม 2489
อีเมล์ :
  school_bnsl@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเสาเล้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:24:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า


นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน